Zajęcia artystyczne

MAMOWO (0-3 LATA)
Środy i czwartki godz. 16.45-18.45
Koszt 140 zł/mc (cztery spotkania), 50 zł/pojedyncze spotkanie.
Zajęcia dla maluszków od 1 r ż. – z mamusiami, tatusiami, ciociami itd.

Dwie godziny w Hihohotamie to wspólne integracyjne zabawy, pierwsze spotkania z innymi dziećmi oraz pogłębianie i ubogacanie relacji z mamą. Niesamowitą ciekawość i zachwyt dzieciaczków będziemy karmić zabawami muzycznymi, śpiewankami, rymowankami, doświadczeniami sensorycznymi i zabawami ruchowymi.Znajdziemy też czas na chwilę swobodnej zabawy.

W programie:

Cotygodniowe zajęcia ogólnorozwojowe zajęcia z elementami zabaw gimnastycznych dla mam i maluszków elementami zumby, ruchu rozwijającego i szczególną dbałością o prawidłowy rozwój ruchowy, i rozwój narządu ruchu. 

Poza tym pojawią się oczywiście:

– zabawy z muzyką z wykorzystaniem instrumentarium Orffa, nauka prostych piosenek, wierszyków, melorecytacji,

– zabawy z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Scherbourn, ćwiczenia ruchowe, zabawy sprawnościowe, tańce, przytulanki, zabawy podłogowo-kocykowe, zabawy z chustą, ćwiczenia koordynacji i równowagi,

– zabawy manualne – plastyczne, z elementami Sensoplastyki©, sensoryczne, doświadczanie wielozmysłowe, rozwijające ruchy i sprawność w skali makro i mikro, zabawy konstrukcyjne i porządkowe,

MALUSZKOWO
Wtorki – piątki godz. 9.00-13.00
Opcje:
dwa wybrane dni w tygodniu – koszt 250 zł/miesiąc
trzy wybrane dni w tygodniu – koszt 300 zł/miesiąc
cztery dni w tygodniu – koszt 350zł /miesiąc
Zajęcia artystyczne dla maluszków około 2-3 lat.

Zapraszamy do maluszkowa! Co będziemy robić? Stawiać pierwsze samodzielne kroki na super zajęciach dla najmłodszych ucząc się bezpiecznych rozstań z Mamą. Mamusie oczywiście mogą być tuż obok lub wyskoczyć np. po zakupy, a młodsze towarzystwo bawi się, uczy, śpiewa, tańczy, tworzy, integruje  i dorasta w nieprawdopodobnym tempie.

 

Plan jest taki:

– nauka rozstawania się z mamą,

– integracja i próby wspólnych zabaw z rówieśnikami,

– zabawy muzyczne, melorecytacje, śpiewanki, tańce, elementy zumby kids,

– zjęcia sensoryczne z wykorzystaniem możliwości Sensoplastyki® i SI, zabawy w klejenie i malowanie w skali mikro i makro,

– zabawy ruchowe nastawione na harmonijny rozwój sfery ruchowej, koordynacji, poczucia równowagi z elementami Metody Ruchu Rozwijającego i innych atrakcyjnych dla dziecka metod i gadżetów!

– elementy pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku.

 

PLUSY:

– spotkania z pieskiem – super rozwijające zajęcia uwrażliwiające na  kontakty ze zwierzętami i przyrodą,

– zajęcia sensoryczne z wykorzystaniem możliwości Sensoplastyki® i SI, zabawy w klejenie i malowanie w skali mikro i makro,

– zajęcia logorytmiczne – nakierowane na rozwój komunikacji, mowy, słuchu, dźwiękonaśladownictwo, rytmi i ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

– zajęcia ruchowe – gimnastyka z elementami nastawionymi na zachowanie prawidłowej postawy, zumby kids i świetnej, ruchowej zabawy.

 

Reasumując MALUSZKOWO to rozwijające zajęcia wspierające polisensoryczne poznanie i holistyczne pojmowanie świata oparte o zrównoważony rozwój dziecka w grupie rówieśników oraz chwila wytchnienia dla Mamy 🙂

CYRKOWE
WTORKI:
grupa młodsza 3-6 lat, 16.45 – 17.30, koszt 80zł/mc.
grupa starsza 17.45 – 18.45, koszt 100zł/mc.

Zajęcia CYRKOWE oscylują wokół kuglarskich sztuczek i zawierają elementy gimnastyki artystycznej. Świetnie rozwijają równowagę, koordynację, dużą i małą motorykę i sprawiają dużo radości. Zapoznamy się z talerzami cyrkowymi, żonglerką, poi, flower stickiem. Poćwiczymy układy ze wstążkami, wielkimi chustami czy hula hoop. Wykrzystując elementy gimnastyki artystycznej będziemy tworzyć spójne układy z wykorzystaniem rekwizytów cyrkowych i gimnastycznych.  Zajęcia łączą elementy sztuki cyrkowej, gimnastyki i tańca, ich podstawą są ćwiczenia zachowujące prawidłową postawę ciała, rozciągające i gibkościowe, doskonalące grację i płynność ruchów, koordynacji ruchowej i rytmicznej.  Rozwiniemy koordynację ręka – oko i dobrą współpracą między półkulami i stronniczością ciała. Doskonała zabawa, piękno, rozwój sprawności i dużo ruchu – to coś, co na pewno zachwyci nie tylko dzieci ale i rodziców.

BAJKOWE
ŚRODY:
grupa młodsza 3-5 lat, 17.45 – 18.30, koszt 80zł/mc.
grupa starsza 6-10 lat , 16.30 – 17.30, koszt 100zł/mc.

Zajęcia BAJKOWE to spotkanie różnych sztuk – literatury, teatru, plastyki, muzyki… Zajęcia kręca się wokół bajek – będziemy czerpać z tych istniejących, ale przede wszystkim tworzyć nowe.baśnie. Będziemy tworzyć, interpretować, łączyć z muzyką, odgrywać, zrobimy pacynki lub marionetki, stworzymy dekoracje… Nasze osiągnięcia będziemy spisywać, ilustrować, nagrywać itd. Zajęcia BAJKOWE przede wszystkim rozwijają wyobraźnie, są mega kreatywne i dają mnóstwo satysfakcji.

HULANKI
WTORKI:
grupa młodsza 3-5 lat, 17.00 – 17.45, koszt 80zł/mc.
PONIEDZIAŁKI:
grupa starsza 6-10 lat , 17.00 – 18.00, koszt 100zł/mc.

HULANKI to zajęcia dla wszystkich wiercioszków, dzieciaków kochających ruch i aktywność, dla wszystkich, którym bliski jest zdrowy styl życia i troska o harmonijny rozwój. W czasie zajęć dzieci tańcząc poznają ciało poprzez ruch, nauczą się zdrowych nawyków i postaw, ale przede wszystkim będą świetnie bawić się w grupie. W rytmie muzyki poprawią swoją sprawność, giętkość i koordynację, w czasie zabaw z ruchem poprawią równowagę i sprawność. Nauczą się układów choreograficznych, tańców i inscenizacji tanecznych do utworów dawnych i współczesnych. HULANKI to zdrowe i bezpieczne formy aktywności: taniec, sport mnóstwo skakania, wariowania, śmiania i świetnej zabawy.

LEPIANKI
WTORKI:
grupa młodsza 3-5 lat, 18.00 -18.45, koszt 80zł/mc.
grupa starsza 6-10 lat , 18.00 – 19.00, koszt 100zł/mc.

LEPIANKI (glina i inne masy plastyczne) – czyli zapraszamy na zajęcia z lepienia! Dzieci zapoznają się z metodami formowania gliny, wyczarują własne figurki, serduszka i obrazki. Będziemy lepić z zimnej porcelany, gipsu, masy solnej, modeliny. Poznamy różne, zaskakujące masy plastyczne, miękkie, gładkie, twarde i szorstkie. Dowiemy się jak je stworzyć, jak z nich lepić, czy da się je barwić, utrwalać? Spróbujemy swoich sił w pracy z gipsem, plastociastem, masami termoutwardzalnymi, slimem i wieloma innymi lepiącymi substancjami! Rozwój zdolności manualnych, zmysłu dotyku i sprawności dłoni, talentu i wrażliwości, a także wyobraźni przestrzennej i koordynacji wzrokowo ruchowej to tylko dodatek do doskonałej zabawy. Według miesięcznego planu pracy – dwa zajęcia w miesiącu poświęcamy lepieniu, dwa nawiązują do innych dziedzin sztuki – grafiki, malarstwa, wikliny, szycia itd.

LOGORYTMIKA - start od listopada 2020 r.
PONIEDZIAŁKI, godz. 18.00 – 19.00
Koszt 140 zł/mc (cztery spotkania), 50 zł/pojedyncze spotkanie.
 Zajęcia dla maluszków od 1 r ż. – z mamusiami, tatusiami, ciociami itd.

Logorytmika to zabawy łączące logopedię i rytmikę. Celem zabaw łączących słowa, muzykę, dźwięki, rytmy, ruch przy muzyce i mnóstwo stymulacji słuchowej oraz ćwiczeń doskonalących aparat artykulacyjny, jest stymulacja związana z nadawaniem i odbieraniem komunikatów oraz oczywiście dobra zabawa.

Co robimy w praktyce? Śpiewamy, nucimy, mruczymy, naśladujemy i rozpoznajemy dźwięki, tworzymy i powtarzamy rytmy, angażując nie tylko instrumenty muzyczne, ale przede wszystkim własne ciało. Maluszki będące w fazie rozwoju mowy z przyjemnością uczestniczą w zajęciach bawiąc się głosem, dźwiękami, muzyką i rytmiką.